Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Ads có thể làm gì với đối tượng từ Google Analytics khi hai dịch vụ này được liên kết?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Ads có thể làm gì với đối tượng từ Google Analytics khi hai dịch vụ này được liên kết?

 • Có thể liên hệ với các đối tượng trong Google Ads để nghiên cứu khách hàng
 • Có thể sử dụng các đối tượng trong Google Ads để xem dữ liệu điểm chuẩn của ngành
 • Có thể sử dụng các đối tượng trong Google Ads để điều chỉnh nhắm mục tiêu theo địa lý của chiến dịch quảng cáo
 • Đối tượng trong Google Ads có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo
 • Câu trả lời đúng là:Đối tượng trong Google Ads có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo

  Đối tượng cho phép bạn phân khúc người dùng theo những cách quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Phân đoạn theo thứ nguyên, số liệu và sự kiện để bao gồm hầu hết mọi nhóm người dùng.
  Đối tượng trong Analytics là những người dùng mà bạn nhóm lại với nhau dựa trên bất kỳ sự kết hợp thuộc tính nào có ý nghĩa đối với doanh nghiệp của bạn.
  Tất cả các công cụ quảng cáo của Google thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn khi kết hợp với Google Ads! Khi bạn tạo đối tượng tiếp thị lại trong Analytics, đối tượng đó sẽ có sẵn trong tài khoản quảng cáo bạn đã chọn.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2611291
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355935

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095