Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đường dẫn chuyển đổi có thể cho bạn thấy các quảng cáo khác nhau hoạt động như thế nào trên đường dẫn đến chuyển đổi. Bạn có thể tìm thấy báo cáo “Đường dẫn chuyển đổi” trong thuộc tính Google Analytics 4 ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đường dẫn chuyển đổi có thể cho bạn thấy các quảng cáo khác nhau hoạt động như thế nào trên đường dẫn đến chuyển đổi. Bạn có thể tìm thấy báo cáo “Đường dẫn chuyển đổi” trong thuộc tính Google Analytics 4 ở đâu?

 • Định cấu hình
 • Báo cáo
 • Khám phá
 • Quảng cáo
 • Đáp án đúng là: Quảng cáo

  Trong Google Analytics, nhấp vào Quảng cáo ở bên trái.
  Chuyển đến Phân bổ > Đường dẫn chuyển đổi
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/10595568

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095