Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đơn vị quảng cáo nổi bật trên trang đầu của YouTube sẽ hiển thị ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đơn vị quảng cáo nổi bật trên trang đầu của YouTube sẽ hiển thị ở đâu?

  • Trên các trang web cụ thể trong Mạng hiển thị của Google
  • Trang kết quả tìm kiếm trên YouTube
  • Trang xem YouTube
  • Trang chủ YouTube

Câu trả lời đúng là: Trang chủ YouTube

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095