Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đòn bẩy hiệu quả của chiến dịch video nào sau đây là yếu tố thúc đẩy lợi tức đầu tư hàng đầu và mạnh nhất trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đòn bẩy hiệu quả của chiến dịch video nào sau đây là yếu tố thúc đẩy lợi tức đầu tư hàng đầu và mạnh nhất trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số?

 • Nền tảng
 • Thương hiệu
 • Truyền thông
 • Sáng tạo
 • Đáp án đúng là: Sáng tạo.

  Trong tất cả các đòn bẩy hiệu quả của chiến dịch, sáng tạo là động lực chính mang lại lợi tức đầu tư (ROI) và cho đến nay là đòn bẩy mạnh nhất trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095