Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng nào sau đây quảng bá các sản phẩm tại cửa hàng đồng thời thúc đẩy lưu lượng truy cập đến cửa hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng nào sau đây quảng bá các sản phẩm tại cửa hàng đồng thời thúc đẩy lưu lượng truy cập đến cửa hàng?

 • Quảng cáo mua sắm sản phẩm
 • Quảng cáo quay vòng
 • Quảng cáo Gmail
 • Quảng cáo kho hàng tại địa phương
 • Câu trả lời đúng là:Quảng cáo kho hàng tại địa phương

  Quảng cáo kho hàng tại địa phương được thúc đẩy bởi dữ liệu kho hàng tại địa phương được chuyển đến Merchant Center để giúp làm nổi bật các sản phẩm tại cửa hàng địa phương và tăng lưu lượng truy cập đến cửa hàng của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095