Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây phản ánh chính xác ABCD của Google về quảng cáo hiệu quả?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây phản ánh chính xác ABCD của Google về quảng cáo hiệu quả?

 • Cảm hứng sáng tạo dựa trên thiết kế
 • Các quy tắc sáng tạo dựa trên thiết kế cần tuân theo
 • Các quy tắc sáng tạo dựa trên nghiên cứu cần tuân theo
 • Quảng cáo dựa trên nghiên cứu hướng dẫn
 • Câu trả lời đúng là: Hướng dẫn sáng tạo dựa trên nghiên cứu.

  Được rút ra từ một nghiên cứu sâu rộng về quảng cáo trên YouTube, ABCD là các phương pháp hay nhất để tạo quảng cáo hiệu quả trên YouTube. ABCD của Google về quảng cáo hiệu quả là hướng dẫn về quảng cáo dựa trên nghiên cứu.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095