Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây là giới hạn cho số lượng nội dung HTML, hình ảnh và video trên mỗi nhóm quảng cáo cho một chiến dịch ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây là giới hạn cho số lượng nội dung HTML, hình ảnh và video trên mỗi nhóm quảng cáo cho một chiến dịch ứng dụng?

 • 10
 • 8
 • 5
 • 20
 • Câu trả lời đúng là: 20.

  Chiến dịch ứng dụng dựa vào khả năng xoay vòng quảng cáo được hỗ trợ bởi công nghệ máy học để chọn quảng cáo phù hợp cho khoảng không quảng cáo phù hợp, đúng người dùng và đúng thời điểm. Thực hiện theo các khuyến nghị sau để có kết quả tốt nhất:

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095