Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều gì nên được sử dụng để điều tra lý do tại sao một mục hàng không giành được phần lớn số lần hiển thị trong phiên đấu giá mở đủ điều kiện?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều gì nên được sử dụng để điều tra lý do tại sao một mục hàng không giành được phần lớn số lần hiển thị trong phiên đấu giá mở đủ điều kiện?

  • Báo cáo Chung hoặc Chuẩn được nhóm theo kênh
  • CSV “Cài đặt mục hàng”
  • Dự báo Thị trường Khoảng không quảng cáo
  • Biểu đồ bị mất số lần hiển thị của chi tiết đơn hàng

Câu trả lời đúng là: Biểu đồ bị mất số lần hiển thị của chi tiết đơn hàng

Giải thích : Biểu đồ bị mất số lần hiển thị minh họa, trong bảy ngày qua, có thể mua thêm bao nhiêu lần hiển thị phù hợp với nhắm mục tiêu của mục hàng của bạn.

  • Số lần hiển thị bị mất do các chi tiết đơn hàng của bạn ‘:
  • Giới hạn tần suất quá thấp hoặc
  • Ngân sách quá thấp hoặc
  • Giá thầu quá thấp

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3721824

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095