Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điểm khác biệt chính giữa thuộc tính Google Analytics 4 và thuộc tính Universal Analytics là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điểm khác biệt chính giữa thuộc tính Google Analytics 4 và thuộc tính Universal Analytics là gì?

 • Thuộc tính Google Analytics 4 sử dụng “thứ nguyên” làm nền tảng cho việc thu thập và báo cáo dữ liệu, trong khi Universal Analytics sử dụng “sự kiện” làm nền tảng cho thu thập và báo cáo dữ liệu.
 • Thuộc tính Google Analytics 4 sử dụng “phiên ” làm nền tảng cho việc thu thập và báo cáo dữ liệu, trong khi Universal Analytics sử dụng “thứ nguyên” làm nền tảng cho việc thu thập và báo cáo dữ liệu.
 • Thuộc tính Google Analytics 4 sử dụng “phiên” làm nền tảng cho việc thu thập và báo cáo dữ liệu, trong khi Universal Analytics sử dụng “sự kiện” làm nền tảng cho việc thu thập và báo cáo dữ liệu.
 • Thuộc tính Google Analytics 4 sử dụng “sự kiện” làm nền tảng cho việc thu thập và báo cáo dữ liệu, trong khi Universal Analytics sử dụng “phiên” làm nền tảng cho việc thu thập và báo cáo dữ liệu.
 • Câu trả lời đúng là:Thuộc tính Google Analytics 4 sử dụng “sự kiện” làm nền tảng cho việc thu thập và báo cáo dữ liệu, trong khi Universal Analytics sử dụng “phiên” làm nền tảng cho việc thu thập và báo cáo dữ liệu.

  Dữ liệu Google Analytics 4 dựa trên sự kiện, với nguyên tắc là mọi hoạt động tương tác đều có thể được ghi lại dưới dạng sự kiện. Do đó, các loại lần truy cập thuộc tính Universal Analytics sẽ chuyển thành các sự kiện trong thuộc tính Google Analytics 4.
  Sự kiện thể hiện sự khác biệt cơ bản về mô hình dữ liệu giữa thuộc tính Universal Analytics và Google Analytics 4.
  Các sự kiện Google Analytics 4 không có khái niệm về Danh mục, Hành động và Nhãn và không giống như báo cáo Universal Analytics, báo cáo Google Analytics 4 không hiển thị Danh mục, Hành động và Nhãn. Do đó, tốt hơn hết bạn nên xem xét lại việc thu thập dữ liệu theo mô hình Google Analytics 4 thay vì chuyển cấu trúc sự kiện hiện tại sang Google Analytics 4.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/9964640

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095