Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để tránh tình trạng đếm hai lần, bạn cần loại bỏ thành phần nào khỏi trang web trước khi thêm thẻ sự kiện?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để tránh tình trạng đếm hai lần, bạn cần loại bỏ thành phần nào khỏi trang web trước khi thêm thẻ sự kiện?

  • Tất cả hình ảnh ở định dạng JPEG
  • Bất kỳ liên kết mạng xã hội nào trên trang
  • Tất cả các trang web sử dụng HTTPS
  • Bất kỳ thẻ chuyển đổi kế thừa nào

Câu trả lời đúng là: Bất kỳ thẻ chuyển đổi kế thừa nào

Giải thích: nếu bạn đã có thẻ chuyển đổi cũ trên trang web của mình, bạn sẽ cần xóa thẻ cũ và thay thế bằng thẻ sự kiện này. Điều này sẽ đảm bảo rằng các thẻ không đếm gấp đôi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095