Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để cạnh tranh trong các phiên đấu giá phù hợp với nhiều dữ liệu và tính linh hoạt nhất, tính năng Đặt giá thầu thông minh cần loại đối sánh từ khóa nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để cạnh tranh trong các phiên đấu giá phù hợp với nhiều dữ liệu và tính linh hoạt nhất, tính năng Đặt giá thầu thông minh cần loại đối sánh từ khóa nào?

 • So khớp chính xác
 • So khớp cụm từ
 • Đối sánh phủ định
 • Đối sánh rộng
 • Câu trả lời đúng là: Đối sánh rộng

  Giải thích: Đặt giá thầu thông minh kết hợp đặc biệt tốt với từ khóa khớp mở rộng, tối ưu hóa cho chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi trong mỗi phiên đấu giá, còn được gọi là “đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá”. Với kiểu khớp mở rộng, chiến lược Đặt giá thầu thông minh có thể nhanh chóng tìm hiểu và tìm thêm các phiên đấu giá có lợi, tăng cường tối ưu hóa mà không cần phân đoạn kiểu khớp. Chiến lược này quản lý một cách khéo léo sự thay đổi liên tục trong hành vi và kiểu tìm kiếm của người tiêu dùng. Hơn nữa, khi kết hợp với tính năng tự động hóa quảng cáo, từ khóa so khớp rộng cho phép Google Ads xác định các kết hợp dòng tiêu đề và mô tả hoạt động tốt nhất trên phạm vi so khớp rộng, từ đó tối ưu hóa hơn nữa cho từng truy vấn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095