Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để biết có bao nhiêu người dùng đến từ nhiều thiết bị khác nhau, như máy tính hoặc điện thoại di động, bạn hãy chạy báo cáo hiển thị dữ liệu này trên mỗi thiết bị trong 30 ngày qua. Trong báo cáo này, điều nào trong số này được coi là “chỉ số” trong Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để biết có bao nhiêu người dùng đến từ nhiều thiết bị khác nhau, như máy tính hoặc điện thoại di động, bạn hãy chạy báo cáo hiển thị dữ liệu này trên mỗi thiết bị trong 30 ngày qua. Trong báo cáo này, điều nào trong số này được coi là “chỉ số” trong Google Analytics?

 • Cài đặt phạm vi ngày trong 30 ngày qua
 • Người dùng đến từ đâu trước khi truy cập trang web của bạn
 • Loại thiết bị, máy tính để bàn và điện thoại di động
 • < strong>Có bao nhiêu người dùng sử dụng điện thoại di động
 • Câu trả lời đúng là:Có bao nhiêu người sử dụng điện thoại di động

  Số liệu là thước đo định lượng. Số liệu Phiên là tổng số phiên. Số liệu Trang/Phiên là số trang trung bình được xem mỗi phiên.
  số liệu người dùng được tính theo hai cách cơ bản:
  Như tổng số tổng quan
  trong đó số liệu được hiển thị dưới dạng thống kê tóm tắt cho toàn bộ trang web của bạn, chẳng hạn như tỷ lệ thoát hoặc tổng số lần xem trang.
  Liên kết với một hoặc nhiều thứ nguyên báo cáo
  trong đó giá trị chỉ số đủ tiêu chuẩn theo (các) thứ nguyên đã chọn.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1033861

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095