Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể đề xuất những gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể đề xuất những gì?

  • Có bao gồm hoặc không bao gồm “Đối tác tìm kiếm Google”
  • Áp dụng điều chỉnh giá thầu cho các vị trí cụ thể
  • CPA (giá mỗi chuyển đổi) mục tiêu cấp chiến dịch
  • Sử dụng “Tỷ lệ hiển thị mục tiêu” làm chiến lược đặt giá thầu tự động

Câu trả lời đúng là: CPA (giá mỗi chuyển đổi) mục tiêu cấp chiến dịch

Điều quan trọng nhất công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể đề xuất là CPA (giá mỗi chuyển đổi) cho từng chiến dịch

Cong cu lap ke hoach hieu suat co the de xuat nhung gi

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất giúp cải thiện lợi tức đầu tư để bạn có thể thúc đẩy nhiều chuyển đổi hơn trong CPA mục tiêu của mình.

Cách tốt nhất là tách các chiến dịch có các mục tiêu tiếp thị khác nhau thành các kế hoạch Công cụ lập kế hoạch hiệu suất khác nhau, để chi tiêu không bị phân bổ lại giữa hai mục tiêu tiếp thị khác nhau. Thay vào đó, hãy xem xét nhóm các chiến dịch theo mục tiêu tiếp thị hoặc ngân sách.

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể đề xuất những nội dung gì?

Những đề xuất gia tăng hiệu quả chiến dịch của công cụ lập kế hoạch hiệu suất

Khi sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất, bạn có thể:

  • Xem thông tin dự đoán cho chiến dịch của bạn.
  • Khám phá kết quả bằng cách điều chỉnh các chế độ cài đặt của chiến dịch.
  • Tìm hiểu các cơ hội trong những khoảng thời gian theo thời vụ.
  • Quản lý ngân sách trong các tài khoản và chiến dịch.

.

.

.

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể đề xuất điều gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095