Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến lược giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu cần thông tin gì để tìm giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu cho một quảng cáo mỗi khi quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến lược giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu cần thông tin gì để tìm giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu cho một quảng cáo mỗi khi quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện?

  • Thay đổi giá thầu thủ công
  • Dữ liệu dự báo
  • Dữ liệu chuyển đổi lịch sử
  • Thử nghiệm chuyển đổi

Đáp án đúng là: Dữ liệu chuyển đổi lịch sử

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095