Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch ứng dụng của Google được thiết kế để phân phối quảng cáo có liên quan đến người dùng dựa trên số lượng lớn thông tin đầu vào. Ba ví dụ về tín hiệu có thể được Chiến dịch ứng dụng sử dụng là gì? (Chọn ba.) Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch ứng dụng của Google được thiết kế để phân phối quảng cáo có liên quan đến người dùng dựa trên số lượng lớn thông tin đầu vào. Ba ví dụ về tín hiệu có thể được Chiến dịch ứng dụng sử dụng là gì? (Chọn ba.) Chọn tất cả các câu trả lời đúng

 • Từ khóa
 • Lịch quảng cáo
 • Cài đặt ứng dụng
 • Truy vấn tìm kiếm
 • < li>Vị trí

  Các câu trả lời đúng là: Cài đặt ứng dụng, Truy vấn tìm kiếm và Vị trí

  Giải thích: Quảng cáo đã phát triển để trở nên cực kỳ chính xác trong việc tiếp cận đối tượng mục tiêu. Ngoài độ tuổi và giới tính, giờ đây chúng tôi còn sử dụng các tín hiệu phức tạp như thời lượng phiên ứng dụng, cài đặt ứng dụng, truy vấn tìm kiếm và thậm chí cả vị trí của người dùng. Với khả năng xử lý hơn 300 triệu tổ hợp tín hiệu tiềm năng, Chiến dịch ứng dụng của Google hợp lý hóa đáng kể quy trình, đảm bảo rằng quảng cáo phù hợp sẽ tiếp cận người dùng mong muốn một cách dễ dàng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095