Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch Mua sắm thông minh đơn giản hóa các bước quản lý chiến dịch bằng cách tự động thực hiện hoạt động nào sau đây? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch Mua sắm thông minh đơn giản hóa các bước quản lý chiến dịch bằng cách tự động thực hiện hoạt động nào sau đây? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Tạo quảng cáo
  • Nhắm mục tiêu
  • Đấu thầu
  • Tất cả những điều trên

Câu trả lời đúng là: Tất cả những điều trên

Chiến dịch Mua sắm thông minh kết hợp chiến dịch Mua sắm chuẩn và chiến dịch Tiếp thị lại hiển thị để tự động đặt giá thầu và đặt quảng cáo nhằm quảng bá sản phẩm và doanh nghiệp trên các mạng cho các nhà bán lẻ. Chiến dịch Mua sắm thông minh tự động tạo quảng cáo, nhắm mục tiêu, đặt giá thầu và phân bổ ngân sách trên tất cả các mạng này – vì vậy các nhà bán lẻ School4Seo.com không phải lo lắng về điều đó!

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095