Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chế độ cài đặt chiến dịch Mua sắm thông minh nào sẽ giúp bạn xác định giá trị của việc thu hút khách hàng mới?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chế độ cài đặt chiến dịch Mua sắm thông minh nào sẽ giúp bạn xác định giá trị của việc thu hút khách hàng mới?

 • Chi phí mỗi lần nhấp chuột (eCPC) nâng cao
 • Tối ưu hóa cho số lượt ghé qua cửa hàng
 • Tỷ lệ nhấp
 • Lợi nhuận mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo ( tROAS)
 • Câu trả lời đúng là: Lợi nhuận mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS)

  Chiến lược giá thầu này tự động đặt giá thầu để giúp nhận được nhiều giá trị chuyển đổi nhất có thể ở mức lợi tức chi tiêu quảng cáo (tROAS) mục tiêu mà bạn đặt.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095