Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cấu trúc nào trong số những cấu trúc này đại diện cho hệ thống phân cấp của tài khoản Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cấu trúc nào trong số những cấu trúc này đại diện cho hệ thống phân cấp của tài khoản Google Analytics?

 • Luồng dữ liệu > Tài khoản > Thuộc tính
 • Thuộc tính > Tài khoản > Luồng dữ liệu
 • Thuộc tính > Luồng dữ liệu > Tài khoản
 • Tài khoản > Thuộc tính > Luồng dữ liệu
 • Câu trả lời đúng là: tài khoản> thuộc tính> luồng dữ liệu


  Google Analytics được tổ chức theo hệ thống phân cấp:
  Tổ chức (tùy chọn)
  Tài khoản phân tích
  Tài sản phân tích
  Luồng dữ liệu
  Tài khoản Analytics: Tài khoản là cổng cho phân tích và cung cấp thùng chứa cho các thuộc tính phân tích của bạn. Bạn có thể có một hoặc nhiều tài khoản phân tích (tối đa 100). Mỗi tài khoản có thể chứa tối đa 100 thuộc tính.
  Analytics Thuộc tính: Thuộc tính là các thùng chứa cho các báo cáo của bạn dựa trên dữ liệu bạn thu thập từ các ứng dụng và trang web của bạn. Bạn có thể tạo tối đa 100 thuộc tính trong một tài khoản. Các thuộc tính có thể là bất kỳ sự kết hợp nào của Google Analytics 4 Properties và Universal Analytics Properties.
  Các luồng dữ liệu (thuộc tính của Google Analytics 4): Mỗi thuộc tính của Google Analytics 4 có thể có tối đa 50 luồng dữ liệu (bất kỳ sự kết hợp giữa các luồng dữ liệu ứng dụng và web, bao gồm giới hạn 30 luồng dữ liệu ứng dụng). Một luồng dữ liệu là một luồng dữ liệu từ điểm tiếp xúc của khách hàng (ví dụ: ứng dụng, trang web) đến phân tích.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9303323

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095