Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào sau đây mô tả cách sử dụng các sự kiện chuyển đổi từ Google Analytics trong Google Ads khi chúng được liên kết với nhau?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào sau đây mô tả cách sử dụng các sự kiện chuyển đổi từ Google Analytics trong Google Ads khi chúng được liên kết với nhau?

 • Google Ads có thể sử dụng những lượt chuyển đổi này để tạo ý tưởng từ khóa mới
 • Google Ads có thể sử dụng những lượt chuyển đổi này để xem dữ liệu điểm chuẩn của ngành
 • Google Ads có thể sử dụng những lượt chuyển đổi này để điều chỉnh và tối ưu hóa bản sao quảng cáo
 • Google Ads có thể sử dụng những chuyển đổi này để tối ưu hóa giá thầu của bạn cho các vị trí đặt quảng cáo
 • Câu trả lời đúng là:Google Ads có thể sử dụng những lượt chuyển đổi này để tối ưu hóa giá thầu của bạn cho các vị trí đặt quảng cáo

  nan

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095