Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào sau đây là đúng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào sau đây là đúng?

  • Tiện ích mở rộng vị trí xuất hiện khi ai đó thực tế ở gần doanh nghiệp tìm kiếm các cụm từ có liên quan
  • Nhắm mục tiêu theo vị trí xác định địa chỉ doanh nghiệp nào xuất hiện trong tiện ích mở rộng
  • Nhắm mục tiêu theo vị trí bật tiện ích mở rộng vị trí
  • Tiện ích mở rộng vị trí xuất hiện khi nhà quảng cáo nhắm mục tiêu đến một vị trí địa lý

Câu trả lời đúng là: Tiện ích mở rộng vị trí xuất hiện khi ai đó thực tế ở gần doanh nghiệp tìm kiếm các cụm từ có liên quan

Giải thích: Tuyên bố đúng là Tiện ích mở rộng vị trí xuất hiện khi ai đó thực tế ở gần doanh nghiệp tìm kiếm các cụm từ có liên quan. Điều này có thể được hiểu với một ví dụ. Giả sử, Zain sở hữu một cửa hàng bánh rán ở Portland và muốn thu hút lượng người ghé qua cửa hàng của mình. Anh ấy thêm tiện ích mở rộng vị trí vào quảng cáo của mình. Giờ đây, những người đi dạo xung quanh gần đó tìm kiếm một trong các từ khóa của anh ấy (như “bánh rán ngon nhất” hoặc “cửa hàng bánh rán”) có thể thấy địa chỉ của anh ấy, nút “Gọi” có thể nhấp và chỉ đường đến cửa hàng của anh ấy, giúp khách hàng tiềm năng tìm thấy dễ dàng hơn anh ta.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095