Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo Thời gian thực hiển thị dữ liệu gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo Thời gian thực hiển thị dữ liệu gì?

 • Sự kiện diễn ra trong vòng 8 giờ qua
 • Sự kiện diễn ra trong vòng 12 giờ qua
 • Sự kiện diễn ra trong vòng 60 phút qua
 • Sự kiện diễn ra trong vòng 30 phút qua
 • Câu trả lời đúng là: các sự kiện diễn ra trong vòng 30 phút cuối


  Giải thích: Tổng quan về thời gian thực hiển thị mười trang hàng đầu mà người dùng đang hoạt động, nguồn cho người dùng trên mỗi trang và số lượng người dùng đang hoạt động trên mỗi trang. Người dùng tích cực là những người đã gửi một cú đánh vào phân tích trong vòng 30 phút qua.
  Với báo cáo thời gian thực, bạn có thể theo dõi hoạt động khi nó xảy ra. Báo cáo này cho thấy bạn các sự kiện diễn ra trong vòng 30 phút cuối.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1638637

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095