Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào có thể xác định những thay đổi đối với mô hình phân bổ có thể tác động như thế nào đến báo cáo lượt chuyển đổi khi phân tích dữ liệu chuyển đổi của chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm trong Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào có thể xác định những thay đổi đối với mô hình phân bổ có thể tác động như thế nào đến báo cáo lượt chuyển đổi khi phân tích dữ liệu chuyển đổi của chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm trong Google Ads?

 • Báo cáo phân tích nhấp chuột
 • Báo cáo chiến dịch
 • Báo cáo phân bổ
 • Báo cáo chuyển đổi
 • Câu trả lời đúng là: Báo cáo phân bổ

  Giải thích: ‘Báo cáo phân bổ’ là câu trả lời khi bạn đang phân tích dữ liệu chuyển đổi của chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trong Google Ads và muốn hiểu những thay đổi đối với mô hình phân bổ có thể ảnh hưởng đến báo cáo chuyển đổi như thế nào. Báo cáo phân bổ tiết lộ các lộ trình mà người tiêu dùng thực hiện để hoàn tất chuyển đổi, cho biết tác động của một số từ khóa nhất định. Chúng cho phép ước tính tác động có thể có của những thay đổi đối với mô hình phân bổ của bạn, mặc dù không bao gồm tất cả các loại chuyển đổi. Những báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về sự hài hòa giữa nỗ lực quảng cáo của bạn trong việc tạo chuyển đổi.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095