Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo Phễu đa kênh của bạn không có dữ liệu. Lý do có khả năng nhất là gì

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo Phễu đa kênh của bạn không có dữ liệu. Lý do có khả năng nhất là gì

  • Bạn hiện không sử dụng Trình quản lý thẻ của Google
  • Bạn chưa bật dữ liệu nhân khẩu học
  • Bạn chưa triển khai Mục tiêu hoặc Thương mại điện tử
  • Bạn không sử dụng thử nghiệm nội dung
  • Bạn chưa thiết lập Kênh mục tiêu

Đáp án đúng là: Bạn chưa triển khai Mục tiêu hoặc Thương mại điện tử

Giải thích: Google Analytics tổng hợp dữ liệu đường dẫn chuyển đổi cho bất kỳ Mục tiêu hoặc Giao dịch thương mại điện tử nào bạn xác định. Điều đó có nghĩa là, Nếu bạn chưa xác định mục tiêu trong Google Analytics, bạn sẽ không thể thấy bất kỳ điều gì trong báo cáo.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1191182?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095