Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sở hữu một công ty nội thất nhỏ và đang thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến bằng chiến dịch video nhưng bạn muốn tối ưu hóa nội dung quảng cáo video hiện có của mình. Bạn nên chỉnh sửa nội dung quảng cáo hiện tại như thế nào để tăng doanh số bán hàng trực tuyến?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sở hữu một công ty nội thất nhỏ và đang thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến bằng chiến dịch video nhưng bạn muốn tối ưu hóa nội dung quảng cáo video hiện có của mình. Bạn nên chỉnh sửa nội dung quảng cáo hiện tại như thế nào để tăng doanh số bán hàng trực tuyến?

 • Truyền tải nhiều thông điệp để thu hút đông đảo công chúng.
 • Nhân cách hóa quảng cáo bằng lời chứng thực của khách hàng.
 • Cung cấp nhiều tùy chọn về cách người xem có thể thực hiện hành động.
 • Sử dụng nhiều ảnh cận cảnh của sản phẩm hơn để làm sản phẩm trở thành trọng tâm của quảng cáo.
 • Đáp án đúng là: Sử dụng nhiều ảnh cận cảnh sản phẩm để làm trọng tâm của quảng cáo.

  Hãy tập trung hoàn toàn vào sản phẩm và tránh sao nhãng khỏi thời điểm bán hàng. Tạo khả năng hiển thị sản phẩm ngay từ đầu và duy trì nó trong suốt. Sử dụng cận cảnh để hiển thị những gì bạn đang bán.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095