Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sẽ sử dụng tính năng nào của Analytics 360 để lọc dữ liệu và tạo tập dữ liệu mới cho trường hợp sử dụng hoặc đối tượng cụ thể?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sẽ sử dụng tính năng nào của Analytics 360 để lọc dữ liệu và tạo tập dữ liệu mới cho trường hợp sử dụng hoặc đối tượng cụ thể?

 • Luồng dữ liệu
 • Tổ chức
 • Tài sản cuộn lên
 • Tài sản phụ
 • Đáp án đúng là:Tài sản phụ

  Tài sản phụ là tài sản lấy dữ liệu từ một tài sản khác. Dữ liệu trong tài sản phụ thường (nhưng không nhất thiết) là một tập hợp con dữ liệu trong tài sản nguồn. Sử dụng thuộc tính phụ để quản lý.
  Một thuộc tính lấy dữ liệu từ một thuộc tính thông thường. Tài sản phụ không thể tự tạo ra các sự kiện; tất cả các sự kiện phải đến từ thuộc tính nguồn của nó.
  Thuộc tính cuộn lên chứa dữ liệu từ hai thuộc tính nguồn trở lên. Nó có thể bao gồm dữ liệu nguồn từ các tài sản thông thường và tài sản phụ, nhưng không bao gồm các tài sản cuộn lên khác.
  Một trong những trường hợp sử dụng lớn nhất đối với tài sản phụ là quản trị dữ liệu — kiểm soát dữ liệu nào được đưa vào hoặc loại trừ khỏi tài sản. Tài sản phụ cho phép bạn lọc vào hoặc lọc ra dữ liệu để tạo tập dữ liệu cần thiết cho một đối tượng hoặc trường hợp sử dụng cụ thể. Điều này cho phép tổ chức dữ liệu tốt hơn, giúp một số đối tượng nhất định có thể truy cập dễ dàng hơn.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/11525732

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095