Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sẽ mô tả một chiến dịch không đạt được mục tiêu mục tiêu như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sẽ mô tả một chiến dịch không đạt được mục tiêu mục tiêu như thế nào?

 • Là một chiến dịch video có mức độ ưa thích thương hiệu dự kiến là 5% và mức độ ưa thích thương hiệu thực tế là 5%.
 • Là một chiến dịch tiếp thị lại qua email có mức tăng nhận thức về thương hiệu dự kiến là 5% và mức tăng nhận thức về thương hiệu thực tế là 12%
 • Là một chiến dịch tìm kiếm có mức tăng lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo dự kiến là 50,12 USD và lợi tức chi tiêu quảng cáo thực tế là 10 USD.
 • Là một chiến dịch hiển thị có mức tăng nhận thức về thương hiệu dự kiến là 10% và mức tăng nhận thức về thương hiệu thực tế là 20%.
 • Câu trả lời đúng là: Là một chiến dịch tìm kiếm có mức tăng lợi tức chi tiêu quảng cáo dự kiến là 50,12 đô la và lợi tức chi tiêu quảng cáo thực tế là 10 đô la.

  Chiến dịch không đạt được mục tiêu là chiến dịch không đạt được kết quả mong đợi xét về các chỉ số hiệu suất chính (KPI) đã đặt ra. Trong trường hợp chiến dịch tìm kiếm, KPI có thể là lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS). Nếu ROAS dự kiến là 50,12 USD và ROAS thực tế là 10 USD thì chiến dịch chưa đạt được mục tiêu.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095