Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sẽ mở phần nào trong thuộc tính Google Analytics của mình để tìm các kỹ thuật nâng cao có thể giúp bạn khám phá thông tin chi tiết sâu hơn về mức độ tương tác của khách hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sẽ mở phần nào trong thuộc tính Google Analytics của mình để tìm các kỹ thuật nâng cao có thể giúp bạn khám phá thông tin chi tiết sâu hơn về mức độ tương tác của khách hàng?

 • Quảng cáo
 • Định cấu hình
 • Báo cáo
 • Khám phá
 • Câu trả lời đúng là: Khám phá


  Đi khám phá để sử dụng các kỹ thuật nâng cao vượt ra ngoài các báo cáo tiêu chuẩn để giúp bạn khám phá những hiểu biết sâu sắc hơn về sự tham gia của khách hàng của bạn.
  Khám phá là một tập hợp các kỹ thuật nâng cao vượt ra ngoài các báo cáo tiêu chuẩn để giúp bạn khám phá những hiểu biết sâu sắc hơn về hành vi của khách hàng của bạn. Khi bạn muốn khám phá dữ liệu chi tiết hơn, bạn có thể sử dụng các khám phá để:
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/7579450

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095