Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sẽ áp dụng (các) bộ lọc chế độ xem nào nếu chỉ muốn bao gồm người dùng từ Brazil hoặc Argentina?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sẽ áp dụng (các) bộ lọc chế độ xem nào nếu chỉ muốn bao gồm người dùng từ Brazil hoặc Argentina?

  • Bộ lọc 1: bao gồm Brazil> Bộ lọc 2: bao gồm Argentina
  • Bộ lọc 1: loại trừ Peru hoặc Bolivia
  • Bộ lọc 1: bao gồm Argentina> Bộ lọc 2: bao gồm Brazil
  • Bộ lọc 1: bao gồm Brazil hoặc Argentina

Câu trả lời đúng là: Bộ lọc 1: bao gồm Brazil hoặc Argentina

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095