Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn quản lý một trang web và coi một số sự kiện nhất định là đặc biệt có giá trị — như khi người dùng đăng ký nhận bản tin của bạn hoặc mua hàng. Nếu muốn chỉ định những sự kiện này là quan trọng và gán giá trị cho chúng, thì bạn nên gắn nhãn những sự kiện này như thế nào trong thuộc tính Google Analytics 4 của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn quản lý một trang web và coi một số sự kiện nhất định là đặc biệt có giá trị — như khi người dùng đăng ký nhận bản tin của bạn hoặc mua hàng. Nếu muốn chỉ định những sự kiện này là quan trọng và gán giá trị cho chúng, thì bạn nên gắn nhãn những sự kiện này như thế nào trong thuộc tính Google Analytics 4 của mình?

 • Sự kiện được đề xuất
 • Sự kiện tùy chỉnh
 • Mục tiêu
 • Sự kiện chuyển đổi
 • Câu trả lời đúng là: Sự kiện chuyển đổi


  Chuyển đổi là các hoạt động của người dùng góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp của bạn. Sự kiện chuyển đổi báo hiệu một hành động của người dùng mà bạn cho là quan trọng, chẳng hạn như mua hàng, hoàn thành cấp độ trò chơi hoặc hoạt động của trang web hoặc ứng dụng. Chuyển đổi là các hoạt động của người dùng góp phần vào sự thành công của một doanh nghiệp. Trong Google Analytics, đo lường các hoạt động đó bằng các sự kiện chuyển đổi.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355848

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095