Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn quản lý một công ty làm vườn và bạn đăng một video hướng dẫn mới lên trang web của mình cho khách hàng. Trong Google Analytics, bạn tìm thấy nhiều dữ liệu về tương tác của người dùng với video này. Khi xem qua dữ liệu của bạn, dữ liệu nào trong số này là “thuộc tính người dùng” do Google Analytics thu thập?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn quản lý một công ty làm vườn và bạn đăng một video hướng dẫn mới lên trang web của mình cho khách hàng. Trong Google Analytics, bạn tìm thấy nhiều dữ liệu về tương tác của người dùng với video này. Khi xem qua dữ liệu của bạn, dữ liệu nào trong số này là “thuộc tính người dùng” do Google Analytics thu thập?

 • Có bao nhiêu người dùng đã mở trang chứa video trên trang web của bạn
 • Tên video mà người dùng có thể xem trên trang web của bạn
 • Có bao nhiêu người dùng đã xem video trên trang web của bạn
 • Tùy chọn ngôn ngữ của người dùng xem video trên trang web của bạn
 • Câu trả lời đúng là: sở thích ngôn ngữ của người dùng xem video trên trang web của bạn


  Bạn có thể điều chỉnh cá nhân hóa quảng cáo cho một loại sự kiện cụ thể hoặc thuộc tính người dùng trong thuộc tính Google Analytics 4 của bạn. Ví dụ: loại trừ các sự kiện cụ thể hoặc thuộc tính người dùng được sử dụng để cá nhân hóa quảng cáo và chỉ sử dụng dữ liệu đó cho mục đích đo lường.
  Thuộc tính người dùng là các thuộc tính mô tả các nhóm của cơ sở người dùng của bạn, chẳng hạn như sở thích ngôn ngữ hoặc vị trí địa lý của chúng. Bạn có thể sử dụng thuộc tính người dùng để xác định đối tượng.
  Ví dụ: bạn có thể đặt một thuộc tính người dùng có tên yêu thích_food, mà bạn có thể sử dụng để ghi lại từng thực phẩm yêu thích của người dùng. Bạn có thể sử dụng dữ liệu để phân khúc người dùng bằng thực phẩm yêu thích của họ.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355671

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095