Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn quản lý một blog có một vài tác giả đóng góp. Bạn có thể sử dụng gì để báo cáo tên tác giả trên mỗi trang bài viết?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn quản lý một blog có một vài tác giả đóng góp. Bạn có thể sử dụng gì để báo cáo tên tác giả trên mỗi trang bài viết?

 • Bảng tùy chỉnh
 • Thông số người dùng tùy chỉnh
 • Chỉ số tùy chỉnh
 • Thứ nguyên tùy chỉnh
 • Câu trả lời đúng là:Thứ nguyên tùy chỉnh

  Khi bạn quản lý một blog có một vài tác giả đóng góp, bạn có thể sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh để báo cáo tên tác giả trên mỗi trang bài viết.
  Thứ nguyên là một thuộc tính của dữ liệu của bạn. Nó mô tả dữ liệu của bạn và thường là văn bản thay vì số. Thứ nguyên cung cấp thông tin phân bổ cho các thứ nguyên trong phạm vi sự kiện, bao gồm thông tin phân bổ cho nền tảng quảng cáo mà bạn tích hợp với Google Analytics.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355852

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095