Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn quản lý Chiến dịch tìm kiếm cho một công ty luật phục vụ toàn bộ California. Tại sao chèn vị trí là một tính năng có giá trị để sử dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn quản lý Chiến dịch tìm kiếm cho một công ty luật phục vụ toàn bộ California. Tại sao chèn vị trí là một tính năng có giá trị để sử dụng?

 • Nó có thể tự động chèn “California” vào mọi dòng tiêu đề.
 • Nó có thể thay thế các vị trí khác trong bản sao quảng cáo của chiến dịch thành “California”.
 • Nó có thể đảm bảo chỉ có quảng cáo phục vụ người dùng ở California.
 • Nó có thể cá nhân hóa dòng tiêu đề cho thành phố của khán giả ở California.
 • Câu trả lời đúng là: Nó có thể cá nhân hóa dòng tiêu đề cho phù hợp với thành phố của khán giả ở California.

  Với tính năng chèn vị trí, bạn có thể điều chỉnh văn bản của quảng cáo tìm kiếm thích ứng cho phù hợp với vị trí của người dùng hoặc vị trí mà họ thể hiện sự quan tâm. Tính năng chèn vị trí làm nổi bật vị trí trong dòng tiêu đề hoặc mô tả của quảng cáo bằng cách đề cập đến thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia. Các vị trí có sẵn được chọn dựa trên cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí của chiến dịch.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095