Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn tạo đối tượng mới cho trang web Thương mại điện tử của mình bằng cách phân khúc người dùng theo các thông số có ý nghĩa đối với doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như những người đã mua hàng. Cách tiếp cận nào trong số này sẽ cung cấp cho bạn đối tượng có thể dự đoán?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn tạo đối tượng mới cho trang web Thương mại điện tử của mình bằng cách phân khúc người dùng theo các thông số có ý nghĩa đối với doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như những người đã mua hàng. Cách tiếp cận nào trong số này sẽ cung cấp cho bạn đối tượng có thể dự đoán?

 • Bạn tạo đối tượng gồm những người dùng đã thêm mặt hàng vào danh sách yêu thích mua hàng của họ
 • Bạn tạo đối tượng gồm những người dùng đã mua hàng trong 30 ngày qua
 • Bạn tạo đối tượng gồm những người dùng đã bắt đầu thanh toán nhưng không hoàn tất việc mua hàng
 • Bạn tạo đối tượng gồm những người dùng có khả năng mua hàng trong 7 ngày tới
 • Câu trả lời đúng là:Bạn tạo đối tượng gồm những người dùng có khả năng mua hàng trong bảy ngày tới

  Đối tượng cho phép bạn phân khúc người dùng theo những cách quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể phân đoạn theo thứ nguyên, chỉ số và sự kiện để bao gồm bất kỳ nhóm nhỏ người dùng nào.
  Đối tượng dự đoán là đối tượng có ít nhất một điều kiện dựa trên số liệu dự đoán. Ví dụ: bạn có thể tạo đối tượng cho “những người có khả năng mua hàng trong 7 ngày” bao gồm những người dùng có khả năng mua hàng trong 7 ngày tới.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9805833

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095