Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn bắt đầu thu thập và báo cáo thông tin chi tiết trong Google Analytics cho trang web của mình. Bạn cần triển khai những gì để bắt đầu thu thập và gửi dữ liệu này đến Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn bắt đầu thu thập và báo cáo thông tin chi tiết trong Google Analytics cho trang web của mình. Bạn cần triển khai những gì để bắt đầu thu thập và gửi dữ liệu này đến Google Analytics?

 • Google Ads
 • SDK Analytics
 • SDK Firebase
 • Thẻ Analytics
 • Câu trả lời đúng là:Thẻ Analytics

  Thẻ Analytics là một đoạn mã JavaScript thu thập và gửi dữ liệu đến Analytics từ một trang web.
  Bạn có thể thêm thẻ Analytics trực tiếp vào HTML của từng trang trên trang web của mình hoặc gián tiếp sử dụng hệ thống quản lý thẻ như Trình quản lý thẻ của Google.
  Mỗi khi người dùng truy cập một trang web, mã theo dõi sẽ thu thập thông tin ẩn danh về cách người dùng đó tương tác với trang đó.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/6086097

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095