Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn làm việc trong bộ phận tiếp thị cho một nhà bán lẻ trực tuyến muốn tăng doanh số bán hàng trên trang web. Bạn nên sử dụng kỹ thuật nào trong quảng cáo video của mình để yêu cầu mọi người hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn làm việc trong bộ phận tiếp thị cho một nhà bán lẻ trực tuyến muốn tăng doanh số bán hàng trên trang web. Bạn nên sử dụng kỹ thuật nào trong quảng cáo video của mình để yêu cầu mọi người hành động?

 • Cung cấp nhiều tùy chọn về cách người xem có thể thực hiện hành động.
 • Bao gồm lời kêu gọi hành động (CTA) chung chung.
 • Giữ âm thanh ở mức tối thiểu để người xem tập trung vào cuộc gọi -to-action (CTA).
 • Bao gồm lời kêu gọi hành động (CTA) cụ thể.
 • Câu trả lời đúng là: Bao gồm lời kêu gọi hành động (CTA) cụ thể.

  Bao gồm lời kêu gọi hành động (CTA): Hãy có chủ ý và thêm CTA hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nói những gì bạn muốn người xem làm. Sử dụng lời kêu gọi hành động cụ thể (ví dụ: Truy cập trang web, Đăng ký, Mua ngay) hoặc bao gồm thanh Tìm kiếm là các chiến thuật có mối tương quan tích cực với tất cả các số liệu thương hiệu.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095