Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn làm việc tại một công ty toàn cầu vận chuyển sản phẩm đi khắp thế giới. Bạn muốn tạo Chiến dịch mua sắm để quảng bá sản phẩm ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ. Quảng cáo mua sắm được phân phát như thế nào ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn làm việc tại một công ty toàn cầu vận chuyển sản phẩm đi khắp thế giới. Bạn muốn tạo Chiến dịch mua sắm để quảng bá sản phẩm ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ. Quảng cáo mua sắm được phân phát như thế nào ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ?

 • Quảng cáo mua sắm có thể được phân phát bởi Google Doanh nghiệp của tôi.
 • Quảng cáo mua sắm có thể được phân phát bởi một Dịch vụ so sánh giá (CSS).
 • Quảng cáo mua sắm có thể được phân phát bởi Google Merchant Center chỉ.
 • Quảng cáo mua sắm có thể được phân phát bởi bất kỳ Dịch vụ so sánh giá (CSS) nào mà bạn hợp tác.
 • Câu trả lời đúng là: Quảng cáo mua sắm có thể được phân phát bởi bất kỳ Dịch vụ so sánh giá (CSS) nào mà bạn hợp tác.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095