Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn làm việc cho một đại lý và đã đến lúc thảo luận về nội dung quảng cáo với khách hàng của bạn. Đối với một chiến dịch ứng dụng, số lượng nội dung HTML, hình ảnh và video tối đa cho mỗi nhóm quảng cáo là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn làm việc cho một đại lý và đã đến lúc thảo luận về nội dung quảng cáo với khách hàng của bạn. Đối với một chiến dịch ứng dụng, số lượng nội dung HTML, hình ảnh và video tối đa cho mỗi nhóm quảng cáo là bao nhiêu?

 • 30
 • 40
 • 10
 • 20
 • Câu trả lời đúng là:20

  Giải thích: Trong Chiến dịch ứng dụng của Google, số lượng nội dung HTML, hình ảnh và video tối đa cho mỗi nhóm quảng cáo là 20. Cụ thể, đối với nội dung hình ảnh, đại lý có thể thêm tối đa 20 hình ảnh trong một nhóm quảng cáo. Những nội dung hình ảnh này được sử dụng trong quảng cáo để thể hiện trực quan ứng dụng của khách hàng trên một mạng lưới rộng lớn gồm hơn ba triệu trang web và ứng dụng. Mỗi nhóm quảng cáo cho phép tối đa 20 hình ảnh, mang lại nhiều cơ hội để tạo nội dung trực quan đa dạng và có tác động nhằm quảng bá ứng dụng một cách hiệu quả. Điều này đảm bảo có nhiều nội dung sáng tạo toàn diện để thu hút đối tượng mục tiêu và thúc đẩy thành công của chiến dịch.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095