Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn làm việc cho một công ty sáng tạo và muốn nâng cao nhận thức về sản phẩm mới của một thương hiệu quần áo. Bạn nên kết nối với khách hàng tiềm năng thông qua quảng cáo video như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn làm việc cho một công ty sáng tạo và muốn nâng cao nhận thức về sản phẩm mới của một thương hiệu quần áo. Bạn nên kết nối với khách hàng tiềm năng thông qua quảng cáo video như thế nào?

 • Bao gồm thông báo về các cách khác nhau mà sản phẩm giải quyết vấn đề của khách hàng.
 • Sử dụng lời kêu gọi hành động (CTA) cụ thể.
 • Tránh hài hước vì nó mang tính chủ quan hơn.< /li>
 • Bao gồm các nhân vật đa dạng đại diện cho cơ sở khách hàng của bạn.
 • Câu trả lời đúng là: Bao gồm các nhân vật đa dạng đại diện cho cơ sở khách hàng của bạn.

  Với các nhân vật đa dạng về chủng tộc, dân tộc, độ tuổi, giới tính, v.v. có thể giúp người xem liên tưởng và kết nối với thương hiệu của bạn. Đại diện không nhất thiết có nghĩa là giới thiệu nhiều người; đôi khi một người có thể đại diện cho một nhóm đa dạng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095