Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn làm việc cho một công ty sáng tạo và đang hướng tới mục tiêu tăng cường sự cân nhắc đối với sản phẩm quản lý dự án của một công ty phần mềm. Bạn nên tiếp cận việc tạo quảng cáo video này như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn làm việc cho một công ty sáng tạo và đang hướng tới mục tiêu tăng cường sự cân nhắc đối với sản phẩm quản lý dự án của một công ty phần mềm. Bạn nên tiếp cận việc tạo quảng cáo video này như thế nào?

 • Chia sẻ nhiều thông điệp về nhiều cách mà sản phẩm này giải quyết vấn đề.
 • Khiến mọi người tập trung vào câu chuyện và giữ cho thương hiệu trở nên tinh tế.
 • Sử dụng thuật ngữ kỹ thuật có thể gây ấn tượng với những đối tượng quan trọng .
 • Sử dụng các bản giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn để đưa sản phẩm vào bối cảnh cụ thể.
 • Câu trả lời đúng là: Sử dụng các bản giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn cách làm để đưa sản phẩm vào bối cảnh cụ thể.

  Sử dụng các bản giới thiệu sản phẩm, trước và sau hoặc hướng dẫn cách làm để đưa sản phẩm vào bối cảnh và trình bày thay vì giới thiệu.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095