Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn là nhà tiếp thị nội bộ cho một doanh nghiệp thương mại điện tử nhằm mục đích tăng doanh số bán hàng trên trang web. Bạn nên làm gì trong quảng cáo video để yêu cầu mọi người hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn là nhà tiếp thị nội bộ cho một doanh nghiệp thương mại điện tử nhằm mục đích tăng doanh số bán hàng trên trang web. Bạn nên làm gì trong quảng cáo video để yêu cầu mọi người hành động?

 • Cung cấp nhiều tùy chọn về cách người xem có thể thực hiện hành động.
 • Giữ âm thanh ở mức tối thiểu để người xem tập trung vào lời kêu gọi hành động (CTA).
 • Thêm một lời kêu gọi chung chung -to-action (CTA).
 • Bao gồm lời kêu gọi hành động (CTA) cụ thể.
 • Câu trả lời đúng là: Bao gồm lời kêu gọi hành động (CTA) cụ thể.

  Bao gồm lời kêu gọi hành động (CTA): Hãy có chủ ý và thêm CTA hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nói những gì bạn muốn người xem làm. Sử dụng lời kêu gọi hành động cụ thể (ví dụ: Truy cập trang web, Đăng ký, Mua ngay) hoặc bao gồm thanh Tìm kiếm là các chiến thuật có mối tương quan tích cực với tất cả các số liệu thương hiệu.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095