Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn là chuyên gia tiếp thị cho một công ty thú cưng lớn ở Châu Âu và muốn quảng cáo các sản phẩm mới để tăng lưu lượng truy cập vào trang web. Merchant Center có thể hỗ trợ chiến lược mua sắm của bạn như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn là chuyên gia tiếp thị cho một công ty thú cưng lớn ở Châu Âu và muốn quảng cáo các sản phẩm mới để tăng lưu lượng truy cập vào trang web. Merchant Center có thể hỗ trợ chiến lược mua sắm của bạn như thế nào?

 • Merchant Center cung cấp báo cáo và phân tích mạnh mẽ để theo dõi hiệu suất cấp chiến dịch và cấp sản phẩm.
 • Merchant Center cho phép bạn dễ dàng quản lý và cập nhật thông tin cửa hàng, quản lý đánh giá sản phẩm và tạo Quảng cáo mua sắm có khả năng tùy chỉnh cao.< /li>
 • Merchant Center cho phép bạn tạo chiến dịch, cập nhật quảng cáo, thực hiện nhắm mục tiêu quảng cáo và chọn sản phẩm mới để quảng cáo.
 • Merchant Center cho phép bạn quản lý cách sản phẩm tại cửa hàng và trực tuyến của bạn khoảng không quảng cáo xuất hiện trên Google.
 • Câu trả lời đúng là: Merchant Center cho phép bạn quản lý cách kho sản phẩm tại cửa hàng và trực tuyến xuất hiện trên Google.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095