Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn là biên tập viên quản lý của một blog có nhiều nhà văn đóng góp. Bạn có thể sử dụng cái gì để báo cáo tên của người viết trên mỗi trang bài viết?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn là biên tập viên quản lý của một blog có nhiều nhà văn đóng góp. Bạn có thể sử dụng cái gì để báo cáo tên của người viết trên mỗi trang bài viết?

 • Tham số người dùng tùy chỉnh
 • Bảng tùy chỉnh
 • Chỉ số tùy chỉnh
 • Thứ nguyên tùy chỉnh
 • Câu trả lời đúng là: Kích thước tùy chỉnh


  Nếu bạn là biên tập viên quản lý của một blog có một số nhà văn đóng góp, bạn có thể sử dụng kích thước tùy chỉnh để báo cáo tên người viết trên mỗi trang bài viết.
  Một chiều là một thuộc tính của dữ liệu của bạn. Nó mô tả dữ liệu của bạn và nó thường văn bản trái ngược với các con số. Kích thước cung cấp thông tin phân bổ cho các kích thước được phân tán sự kiện, bao gồm thông tin thuộc tính cho các nền tảng quảng cáo mà bạn tích hợp với Google Analytics.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355852

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095