Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn hãy chọn cách mà Chiến dịch Mua sắm thông minh giúp việc quảng bá doanh nghiệp của bạn tốn ít thời gian hơn và dễ dàng quản lý hơn.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn hãy chọn cách mà Chiến dịch Mua sắm thông minh giúp việc quảng bá doanh nghiệp của bạn tốn ít thời gian hơn và dễ dàng quản lý hơn.

  • Bằng cách gửi e-mail các báo cáo tóm tắt hàng ngày cho chủ doanh nghiệp.
  • Bằng cách để Chiến dịch mua sắm thông minh sử dụng các mẫu thiết lập đơn giản.
  • Bằng cách tự động hóa tối ưu hóa giá thầu và nhắm mục tiêu theo đối tượng.
  • Bằng cách tự động tải lên chi tiết sản phẩm từ trang web của nhà sản xuất.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách tự động tải lên thông tin chi tiết sản phẩm từ trang web của nhà sản xuất.

Chiến dịch Mua sắm thông minh giúp việc quảng bá doanh nghiệp của bạn ít tốn thời gian hơn và dễ quản lý hơn bằng cách tự động tải lên thông tin chi tiết về sản phẩm từ trang web của nhà sản xuất. Bạn cần liên kết tài khoản Merchant Center của mình, đặt ngân sách, tải nội dung lên và cho chúng tôi biết quốc gia bán. Hệ thống của Google sẽ lấy từ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn để kiểm tra các kết hợp hình ảnh và văn bản khác nhau.

.

.

.

.

.

.

Làm cách nào để Chiến dịch mua sắm thông minh có thể giúp việc quảng bá doanh nghiệp của bạn ít tốn thời gian hơn và dễ quản lý hơn?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095