Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn điều hành một công ty nhỏ có trang web cũng như ứng dụng dành cho iOS và ứng dụng dành cho Android. Nếu mục tiêu của bạn là phân tích các sự kiện và người dùng trên cả ba sự kiện này, thì bạn nên thiết lập tài khoản của mình như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn điều hành một công ty nhỏ có trang web cũng như ứng dụng dành cho iOS và ứng dụng dành cho Android. Nếu mục tiêu của bạn là phân tích các sự kiện và người dùng trên cả ba sự kiện này, thì bạn nên thiết lập tài khoản của mình như thế nào?

 • Một thuộc tính có luồng dữ liệu web cho trang web của bạn và một thuộc tính có hai luồng dữ liệu ứng dụng, một cho iOS và một cho Android
 • Một thuộc tính có một luồng dữ liệu web cho trang web của bạn và một luồng dữ liệu ứng dụng cho ứng dụng của bạn
 • Một thuộc tính có luồng dữ liệu web cho trang web của bạn và một thuộc tính có luồng dữ liệu ứng dụng cho ứng dụng của bạn
 • Một thuộc tính có một luồng dữ liệu web cho trang web của bạn và hai luồng dữ liệu ứng dụng, một cho iOS và một cho iOS Android
 • Câu trả lời đúng là: một thuộc tính có một luồng dữ liệu web cho trang web của bạn và hai luồng dữ liệu ứng dụng, một cho iOS và một thuộc tính khác cho Android


  Khi bạn thiết lập các thuộc tính của mình, hãy cấu trúc chúng phù hợp với cơ sở người dùng và mục tiêu kinh doanh của bạn. Vì ứng dụng của bạn nằm trên hai nền tảng khác nhau, anh ấy cần hai luồng dữ liệu – một cho Android và một cho iOS.
  Hãy nhớ rằng, một tài sản là container cho các báo cáo của bạn dựa trên dữ liệu bạn thu thập từ các ứng dụng và trang web của bạn. Một luồng dữ liệu sống trong một tài sản và là nguồn dữ liệu từ ứng dụng hoặc trang web của bạn.
  Một luồng dữ liệu từ trang web hoặc ứng dụng của bạn đến phân tích. Có 3 loại luồng dữ liệu: web (cho các trang web), iOS (cho các ứng dụng iOS) và Android (cho các ứng dụng Android).
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355659

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095