Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tư vấn cho ai đó về sự khác biệt giữa chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất và chiến dịch Mua sắm thông thường. Bạn có thể nói gì với họ để truyền tải chính xác lợi ích của Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tư vấn cho ai đó về sự khác biệt giữa chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất và chiến dịch Mua sắm thông thường. Bạn có thể nói gì với họ để truyền tải chính xác lợi ích của Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất?

 • Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất cho phép bạn tạo chiến dịch cho từng kênh. Đây là một cách tuyệt vời để tìm và tiếp cận đối tượng trên Google.
 • Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất cho phép bạn tìm và tiếp cận đối tượng trên Mua sắm và Tìm kiếm mà không cần để tạo chiến dịch riêng cho từng kênh.
 • Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất có thể giúp bạn tìm và tiếp cận đối tượng trên Mua sắm và Tìm kiếm bằng cách tạo một chiến dịch riêng cho Mua sắm và Tìm kiếm.
 • Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất cung cấp phương tiện tìm kiếm và kết nối đối tượng trên nền tảng của Google mà không cần phải tạo chiến dịch riêng cho từng kênh.
 • Câu trả lời đúng là: Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất cung cấp phương tiện tìm kiếm và kết nối đối tượng trên nền tảng của Google mà không cần phải tạo chiến dịch riêng cho từng kênh.

  Giải thích: Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất biểu thị sự phát triển của Chiến dịch mua sắm thông minh, mở rộng thêm khoảng không quảng cáo và đa dạng hóa định dạng để tiếp cận khách hàng rộng hơn. Không giống như các chiến dịch Mua sắm thông thường yêu cầu nỗ lực riêng cho từng kênh, chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất đạt được nhiều mục tiêu một cách hiệu quả thông qua một chiến dịch riêng lẻ. Bằng cách đặt mục tiêu và đánh giá số lượt chuyển đổi, chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất sẽ tự động thúc đẩy kết quả. Chìa khóa của sự tối ưu hóa này là việc xây dựng thông điệp quảng cáo một cách chiến lược, cho phép quảng cáo phù hợp cho các sản phẩm hoặc ưu đãi đa dạng, đảm bảo nội dung nổi bật để có tác động tối đa.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095