Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tư vấn cho ai đó về sự khác biệt giữa Chiến dịch mua sắm thông minh và Chiến dịch mua sắm thông thường. Bạn có thể sử dụng câu nào sau đây để truyền đạt chính xác lợi ích của Chiến dịch mua sắm thông minh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tư vấn cho ai đó về sự khác biệt giữa Chiến dịch mua sắm thông minh và Chiến dịch mua sắm thông thường. Bạn có thể sử dụng câu nào sau đây để truyền đạt chính xác lợi ích của Chiến dịch mua sắm thông minh?

 • Chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp bạn tìm và tiếp cận đối tượng trên Mua sắm và Tìm kiếm mà không cần tạo chiến dịch riêng cho từng kênh.
 • Chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp bạn tìm và tiếp cận đối tượng trên Google bằng cách tạo chiến dịch cho từng kênh.
 • Chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp bạn tìm và tiếp cận đối tượng trên khắp Mua sắm và Tìm kiếm bằng cách tạo một chiến dịch riêng cho Mua sắm và Tìm kiếm.
 • Chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp bạn tìm và tiếp cận khán giả trên nền tảng của Google mà không cần tạo chiến dịch riêng cho từng kênh.
 • Câu trả lời đúng là: Chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp bạn tìm và tiếp cận đối tượng trên nền tảng của Google mà không cần tạo chiến dịch riêng cho từng kênh.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095