Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang thiết lập tính năng chèn từ khóa cho Chiến dịch tìm kiếm của mình để quảng cáo dòng áo sơ mi thân thiện với môi trường mới để văn bản quảng cáo tự động điều chỉnh cho phù hợp với các cụm từ tìm kiếm như “áo sơ mi cổ chữ V” và “áo sơ mi cổ tròn”. Tuy nhiên, nếu không thể thay thế từ khóa, bạn muốn quảng cáo phân phát cụm từ mặc định “áo sơ mi thân thiện với môi trường”. Bạn nên thiết lập tính năng chèn từ khóa này trong Google Ads như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang thiết lập tính năng chèn từ khóa cho Chiến dịch tìm kiếm của mình để quảng cáo dòng áo sơ mi thân thiện với môi trường mới để văn bản quảng cáo tự động điều chỉnh cho phù hợp với các cụm từ tìm kiếm như “áo sơ mi cổ chữ V” và “áo sơ mi cổ tròn”. Tuy nhiên, nếu không thể thay thế từ khóa, bạn muốn quảng cáo phân phát cụm từ mặc định “áo sơ mi thân thiện với môi trường”. Bạn nên thiết lập tính năng chèn từ khóa này trong Google Ads như thế nào?

 • {từ khóa: Áo sơ mi cổ chữ V và cổ thuyền}
 • {từ khóa: áo sơ mi thân thiện với môi trường}
 • {từ khóa: Áo sơ mi cổ chữ V và cổ thuyền
 • {từ khóa: áo thân thiện với môi trường
 • Đáp án đúng là: {keyword: áo sơ mi thân thiện với môi trường}

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095