Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tạo một quảng cáo video để thu hút khách hàng tiềm năng cho một công ty dịch vụ vệ sinh. Bạn nên trình bày yêu cầu người xem thực hiện hành động như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tạo một quảng cáo video để thu hút khách hàng tiềm năng cho một công ty dịch vụ vệ sinh. Bạn nên trình bày yêu cầu người xem thực hiện hành động như thế nào?

 • Truyền tải nhiều thông điệp để thu hút đông đảo công chúng.
 • Nhân cách hóa quảng cáo bằng lời chứng thực của khách hàng.
 • Cung cấp nhiều tùy chọn về cách người xem có thể thực hiện hành động.
 • Giới thiệu sản phẩm hoặc vấn đề, sau đó đưa ra lời kêu gọi hành động có liên quan.
 • Câu trả lời đúng là: Giới thiệu sản phẩm hoặc vấn đề, sau đó đưa ra lời kêu gọi hành động phù hợp.

  Đưa ra những thông điệp quan trọng nhất của bạn sớm trong video, đề phòng trường hợp người xem ngừng xem trước khi video kết thúc. Nếu bạn đang tạo quảng cáo video để thu hút khách hàng tiềm năng cho một công ty dịch vụ vệ sinh, hãy đảm bảo giới thiệu sản phẩm hoặc vấn đề, sau đó đưa ra lời kêu gọi hành động có liên quan.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095