Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tạo một quảng cáo video cho một công ty du lịch với mục tiêu tăng lượng đặt phòng trên trang web của họ. Bạn nên sử dụng lời kêu gọi hành động (CTA) nào sau đây trong quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tạo một quảng cáo video cho một công ty du lịch với mục tiêu tăng lượng đặt phòng trên trang web của họ. Bạn nên sử dụng lời kêu gọi hành động (CTA) nào sau đây trong quảng cáo?

 • Tìm hiểu thêm
 • Hãy khám phá chúng tôi
 • Gọi ngay
 • Đặt ngay
 • Đáp án đúng là: Đặt ngay.

  Bao gồm lời kêu gọi hành động (CTA): Hãy có chủ ý và thêm CTA hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nói những gì bạn muốn người xem làm. Nghiên cứu rất rõ ràng: Yêu cầu khán giả hành động và hướng dẫn họ làm những gì bạn muốn là một yếu tố tích cực đối với các mục tiêu tiếp thị. Cung cấp cho khán giả một CTA rõ ràng để củng cố thông điệp của bạn và khuyến khích họ hành động là điều quan trọng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095