Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tạo một quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng và muốn đảm bảo rằng bạn đang làm theo các phương pháp hay nhất. Bạn nên chuẩn bị bao nhiêu dòng tiêu đề, hình ảnh và mô tả ngắn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tạo một quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng và muốn đảm bảo rằng bạn đang làm theo các phương pháp hay nhất. Bạn nên chuẩn bị bao nhiêu dòng tiêu đề, hình ảnh và mô tả ngắn?

 • 7
 • 3
 • 2
 • 5
 • Câu trả lời đúng là: 5.

  Hình ảnh: Khuyến nghị 5 đến 10 hình ảnh cho mỗi tỷ lệ khung hình — cần có 1 hình ảnh vuông và 1 hình ảnh ngang.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095